Generell: Viktig info vedr. ankomstvei og høydebegrensning

Fylkesveien frem til Konsmo Motorbane går gjennom en smal og lav jernbane undergang. Rett før undergang svinger veien skarpt. Dette gjør at undergangen er meget trang å passere med store kjøretøy.  Høyde begrensning er 3,8 m. Erfaring fra tidligere stevner viser at undergangen kan passeres med inntil 12 m. buss/bil med løpsbil på henger bak. Deltakere som kommer med større kjøretøy må kjøre omvei på ca 20 km. (se kart). Denne omkjøring går motsatt vei av SS 1. Deltakere som har behov for denne omkjøring må melde dette før kjøring til; post@rallysorland.no

Alternativ_rute_til_service